Jezus klopt aanhoudend aan de deur.

Jezus klopt aanhoudend aan de deur van ons hart. Eenmaal binnen, in Christus herboren, stimuleert Zijn Geest ons, om gezond en vredelievend, naar het voorbeeld van Hem te leven.

Van de week uitte ik hier mijn teleurstelling over de magere oogst van het aantal bezoekers op mijn website, ondanks mijn toelichting dat het ‘het Gedachtegoed’ betreft, dat aan de Bijbel is onthouden.

Veel groter zal die teleurstelling zijn bij GOD de Vader, de Bron van Licht en Leven, de Architect van het Heilsplan Die onze verzoening van bengel naar Engel in deze aardse genadetijd mogelijk maakte.

‘Nood leert opzien en bidden’ zal GOD gedacht kunnen hebben. Maar de mens blijkt koppig, en houdt vast ‘het’, de problemen, zonder GODs hulp wel op te kunnen lossen. Ondanks onze vaststelling dat men gezondheid, de jeugd en het leven niet op eigen kracht kan vasthouden of verduurzamen…

GOD wil dat niemand verloren gaat! Lees; in het duister achterblijft.

Hij liet in de Bijbel optekenen Hebreeën 11:3  “Door ons geloof weten wij dat het heelal gemaakt is door het woord van God en dat het zichtbare ontstaan is door het onzichtbare.”

Joël 3:4 dan wordt de zon duister, de maan rood als bloed, dan breekt de verschrikkelijke dag van de Heer aan… , maar wie een beroep doet op Mij zal worden gered…

(=kopie uit de GROOT NIEUWS BIJBEL. Dit stemt overeen met de Leer van Jezus, zoals hier op de website verwoord en in het boek ‘Engel of bengel’ beschreven.)

Het ‘zijn’ herontdekt. Het ware woord komt van de Geest van GOD, Jezus.

Aldus in ‘Engel of bengel’ opgenomen en op deze website nader belicht.

Dit schema geeft aan dat wij niet ons lichaam zijn. Het is het fundament van ons bestaan en verwijst naar het onzichtbare karakter (de ziel) als wezenlijk. Zij wist ook de duiding van Mozes naar ‘het vlees’ en andere speculaties over ons wezen, ons ‘zijn’.

Zou er iets voor GOD de Heer onmogelijk zijn? Nee. Alles is voor Hem, de Almachtige Bron van Licht en Leven, mogelijk!

Onwetendheid lost nooit een vraag op.
Het ‘hemelse gesprek’ dat vooraf ging aan de schepping vindt je ter kennisname in ‘Engel of bengel’ en op de website van Stichting Inderdaad.

NB. GODs volk, de ware christenen, zijn diegenen die de Heer Jezus erkennen en de hemelse Vader aanbidden. Dat Jezus ‘de Schriften’ als onjuist betitelde en daar een geheel  ander beeld van gaf, was reden voor de Schriftgeleerden om Jezus als rebel te veroordelen en Zijn Gedachtegoed niet in de Schriften op te nemen.

Durf jij ook ‘de Bijbelse waarheid’ in twijfel te trekken, nu je Jezus Gedachtegoed kent?!
Het geeft aan waarom belangrijke standpunten van Jezus, wél in het recent gevonden en vertaalde Thomas Evangelie staan, maar destijds niet in de Bijbel zijn opgenomen. Sterker nog, Jezus werd toen hierom als rebel veroordeelt…

NB. In tegenstelling tot wat de Bijbel in haar plot van doemdenken schrijft, komt er voor elk individu, ja, allen die Jezus als Heer en Herder hebben aangenomen, géén verschrikkelijke oordeelsdag!

Bevrijd, verblijd leven en getuigen van de overwinningen op de geest van het kwaad,
dat is onze aardse missie.  —  EOV

Men kan aan de wereldwijde natuurlijke verschrikkingen afleiden; waaronder de recent waargenomen bloedmaan, het smelten van de poolkappen, het uitsterven van dieren en uitvallen van ecosystemen, dat de aarde krimpt en op leeftijd aan haar einde raakt.

De Bijbel heeft wel waarheden in zich, maar deze kan men niet in één lijn als waarheden doortrekken met haar vergelijkingen. Wel wordt terecht de urgentie gewekt om het leven serieus te nemen.

De tekenen van de tijd en alsmede het door mij ontdekte algoritme van het EGO-DNA.ID kunnen wij als bewijs van de realiteit ‘zien’…

GOD roept iedereen op, om van Hem en Zijn Heilsplan kennis te nemen en met  de Geest van Zijn Zoon Jezus ‘als inwoner op het hart’ verblijd te leven.

Een oproep die voor iedere wereldburger geldt. Ook voor de Bijbelschrijvers en de Islam…

In het bijzonder is de oproep van Heer gericht aan diegenen die ver van Hem af staan en die ‘de zogenaamde christenen’ haten en vervolgen.

Het kruis te dragen van discriminatie naar ‘volk, afkomst, huidskleur of geslacht’ valt in het niets, wanneer men bewust wordt van de verloren status waarin men zich nog bevind. Dit met betrekking tot de eeuwigheid.

Bestel het boek ‘Engel of bengel’

bij boekenbestellen.nl  en strek je naar Jezus uit Die jou sterken kan en bescherming wil bieden. 

Geloven dat Hij ooit heeft bestaan is niet genoeg. Je ‘moet’ Hem als Heer en Herder echt aannemen! Deze ‘aanstelling’ wordt met een volwassenendoop bevestigd.

aub Schrijf je in als vriend van vrede en welzijn zodat je weet dat wij, met Jezus als Geestverwant, niet alleen staan in de strijd tegen de gevestigde orde van het kwaad.

 

Erik Visser (Evangelist, …, …)

Deel op social media

2 antwoorden op “Jezus klopt aanhoudend aan de deur.”

 1. Let bij Joël wel op dat in de Statenvertaling de verzen anders genummerd zijn. Joël 3:4 van de GNB is in de Statenvertaling terug te vinden als 2:31.

  Joël 3:4 uit de Statenvertaling heeft een andere toonzetting: “Wie zich op mij wil wreken, bewerkt zijn eigen ondergang, ogenblikkelijk.”

  Beste Willem,
  Dank voor de reactie.
  Goed opgemerkt! Op mijn geuite kritiek op de wetenschappelijke waarde van de Bijbel, kan ook de niet synchrone duiding naar opvolgende ‘vertalingen’ worden toegevoegd. Dit is de reden, waarom ik in dit artikel ook de versie van Bijbelse duiding heb vermeld. Overigens, wanneer men ‘de letter’ van de eerste Bijbels met die van latere versies inhoudelijk gaat vergelijken, dan kan er (nog en weer) een nieuwe Bijbel worden opgemaakt…

 2. Er wordt hier gesteld dat de recent waargenomen bloedmaan een natuurlijke verschrikking is, waar het eind van de aarde aan af te leiden is. Ik durf het tegendeel te beweren.

  Een bloedmaan ontstaat, wanneer de maan in de kernschaduw van de aarde komt. In dat gebied komt geen zonlicht, waardoor de maan verduisterd wordt. Echter, de aardatmosfeer breekt het licht in het rode en oranje spectrum, waardoor de maan met rood/oranje licht wordt beschenen en dus een rode gloed krijgt. Zou de aarde geen atmosfeer hebben (wat vrij veel nadelen heeft voor het huidige leven op aarde) dan zou de maan volledig donker worden bij een verduistering. In dat opzicht is een bloedmaan dus juist een positief teken.

  Beste Marius,
  Dank voor de reactie.
  Op mijn geuite kritiek op de wetenschappelijke waarde van de Bijbel behoort ook de daar vermelde tijdindicaties. Van de vermelde scheppingsdagen weten wij intussen dat daar geen dagen, maar grote scheppingsperioden (Darwin) moet worden begrepen.
  Met het voorspelde dramatisch einde van de wereld is het al niet anders.
  Ik heb met mijn duiding getracht aan te geven dat het einde van de wereld Niet op één dag plaatsvindt, maar dat de periode van destructie vanaf de ‘bloedmaan’ voor iedereen waarneembaar is.
  Zoals op de website benadrukt zijn wij niet ons zichtbare lichaam, maar wezenlijk het onzichtbare deel; het karakter (de ziel.)
  Ook in tegenstelling tot wat de Bijbel beweerd komt er geen verschrikkelijke oordeelsdag, maar valt het doek van ons individuele leven (onze genadetijd) bij de laatste ademsnik.
  Voor diegenen die zich niet met GOD de Vader hebben verzoend is dat verschrikkelijk. GOD heeft hun ziel niet mogen bergen.
  NB. In Mattheüs 6:33-34 roept Hij ons reeds op om onze prioriteit eerst bij Hem te leggen en beloofd Hij; dat Zijn Geest ons zal bijstaan in dit grillige leven. Met de Geest van GOD (Jezus) ‘inwonend’ staan wij er in dit leven, vol van onzekerheden, niet alleen voor…
  In de door u omschreven wetenschappelijke uitleg, het verkleuren van de maan, kan ik mij goed vinden.
  Wij hoeven op dit punt dus niet in discussie…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *