De ludieke vinding van Erik Visser

Vanwege de educatieve waarde van het EGO-DNA is de vinding aan Stichting Inderdaad geschonken. De opbrengsten uit de verkopen komen ten gunste van deze stichting, dat ten dienste van het algemeen nut zich ten doel heeft gesteld om noodlijdenden in de wereld, naast deze kennis, ook financieel te helpen.

Typering van de vinding: Het gender neutrale EGO-DNA van de individuele mens, in kleurnuances van de drie primaire kleuren geduid.

Een wereldprimeur dat in Bundels kan worden aangeschaft, zodat visueel zichtbare vergelijkingen kunnen worden gemaakt (in de aanleg) van de geselecteerde personen naar hun basiskarakters.

(Heb nog even geduld, er wordt nog aan de puntjes op de i gewerkt.)

Handleiding van de beheerpagina:

BUNDELS; De bestelling /betaling wordt in twee e-mails bevestigd. Het downloaden van de Boeken wordt met een enkele mail bevestigd, waarin de optie van downloaden staat.

Om de Bundel ColorID’s te beheren, ontvang je in de mail een link naar de beheerpagina. Als de link niet werkt, kan je met deze informatie een venster in de browser openen, waarin je een kopie van de link plaatst.

Door op ‘show’ te klikken komt dát ColorID als icoon gekleurd in beeld. Om deze te kunnen uitprinten, sla je het resultaat in de Computer/Laptop op.

Hieronder vindt je voorbeelden van ingevulde Bundels met fictieve gegevens.

De ColorID’s zijn gekleurde representaties van onze ware aard, de inborst met haar zwakheden en talenten. De uitleg van de kleuren vind je op karakters 

Bij het invullen van de geboortedatums is het mogelijk om, in de kolom ernaast, de naam van de referentie in te vullen of de code van de doelgroep die intern bekend is. Mocht men een Bundel (willen) delen of publiceren, dan mogen de gegevens niet kunnen worden gerelateerd aan een publiekelijk geregistreerd persoon!

In verband met de wet op de persoonsbescherming (de AVG) is het niet toegestaan om daar openbare en herleidbare gegevens als bedrijfsnamen, telefoonnummers, een BSN-nummer, kentekennummers e.d. op te nemen!

Doordat de Bundels intern door de gebruiker worden ingevuld en in zijn/haar persoonlijk account op onze Server zijn opgeslagen, zijn de gegevens tegen derden* beschermd. (*Zie, en neem van wat hiervoor is beschreven in ieder geval in acht!)

SMARTPHONE: Zodra de Bundel volledig is ingevuld, en op indienen of enter is geklikt, gaat de kleurgenerator aan het werk. Zodra het verwerkt is vindt je daar (show) in kleur. Om het icoon van de ColorID te vullen, tip je het vakje ‘show’ aan om het volledige screen met het ColorID te vullen. Doordat je een vinger er een paar seconden oplegt komen de andere opties van bewerken in beeld.

e-BOEKEN: Het kunnen downloaden vervalt na 20 dagen. Om zoeken of verlies te voorkomen is het zinvol de download op te slaan. Er is geen restitutie van betalingen mogelijk, wanneer de termijn van downloaden is verstreken. Dit, omdat alle verkopen ten dienste zijn van het wervingsfonds om als noodhulp dienst te kunnen doen.

Voor het doen van karakter vergelijkend onderzoek, zoals aandoeningen en ziektes, is de bundel van de Anima (genderneutraal) uitermate geschikt te worden ingezet. Naast visuele typering van de kleuren vindt men hier de aanwezige cijfermatige vergelijking.

Voor het bestellen van Bundels ga je naar de pagina …/Bestellen

TIP: Om het popup-venstertje, met de Downloadinformatie, makkelijk in de screen te ontdekken gebruik je de Browser FireFox, waarop je rechtsboven de link vindt.

TIP2: Om zeker van de laatste aanpassingen op een pagina te zijn, doe je het volgende; gebruik altijd de ververs knop (F5) op de pagina waar je eerder bent geweest.

Op de Smartphone klik je rechtsboven (afhankelijk van het type) voor deze tip op de drie puntjes en vervolgens op de ronde pijl. Bij sommige types ontbreken de puntjes en zie je gelijk de pijl. Afhankelijk van de browser die gebruikt wordt, staat die ronde pijl rechtsboven of juist rechtsonder in beeld.

TIP3: Door de Smartphone te kantelen vergroot of verklein je de inhoud van de screen.