Word vriend

Wij, de vrienden van Jezus, verenigd in ‘de Vriendenkring van Vrede en Welzijn’ van Stichting Inderdaad, heten jou van harte welkom als vriend van Jezus.

Dat jij je dankbaarheid van een ‘genezing’ (het hebben kunnen verjagen ‘in Jezus Naam’ van een ongemak) met een donatie wilt laten blijken is Stichting Inderdaad je zeer erkentelijk!

Dankzij ‘het kunnen inzetten van Jezus Naam’ en dit fenomeen wereldwijd bekend te maken kunnen wij ook, dankzij jouw donatie, ondersteunende noodhulp bieden aan die organisaties die ook Jezus (GOD) als hun Heer en vriend willen kennen.


De bestemming van de donatie(s) gaf je in het formulier al aan:

  1. Evangelisatie. Het omarmen van de openbaring van de Blijde Boodschap; het (Gnostisch) Gedachtegoed van de Heer Jezus dat ons leert dat wij een tijdloze ziel (een karakter) zijn, om in deze korte levenstijd voor Jezus (GOD) te kiezen als Heer.
  2. Humanitaire Noodhulp. (Voor het verkrijgen van hulp zie pagina ‘te doen’.)
  3. De derde optie is het Crowdfonds. Dat staat voor het kunnen laten opmaken van de website EGO-DNA.ID dat ons Archetype bij geboortedatum, met de unieke individuele aanleg, in kleurnuances traceert.

NB. Geven/doneren met vermelding van ‘doel of gift’ kan ook rechtstreeks op IBAN: NL45 TRIO 0390 9743 15 van Stichting Inderdaad.

Namens de nog onwetenden en de Broeders en Zusters in de Heer, bedankt!

Delen, is spreken van geluk.

PS. Mocht het verzenden van het donatieformulier door de Captcha worden verhinderd: controleer dan de gegevens. Herstart je mobiel, keer terug naar het ingevulde formulier en verzend het direct, of gebruik een opgeschoonde computer.