Nu ook jij gelooft (erkent); dat wij niet het lichaam zijn maar wezenlijk het karakter (onzichtbaar en tijdloos) heten wij jou in de familie/de vriendenkring van de Heer, van harte welkom.

Nu de aarde (het zichtbare) op haar retour is, duld actie tot behoud van Het Leven geen uitstel meer.

Alsjeblieft. Steun de kennis naar verlichting met een donatie, uit liefde voor onze medemens en ter verspreiding van het Gedachtegoed van Jezus.

Formulier voor het inschrijven/doneren aan ‘Vrienden van Vrede en Welzijn’ (onderdeel van Stichting Inderdaad.)

Als blijk van dank voor de donaties én omdat het leuk is om aardig te zijn, ontvangt men bij de maandelijkse donatie het unieke persoonlijke KleurID* cadeau. (Het KleurID* is uitgedrukt in percentages van de drie primaire kleuren.)


 


De invulling van de geboortedatum maakt het ons mogelijk het unieke KleurID te traceren en bekend te maken.

Dankzij jouw donatie komt ons doel, een betere wereld met meer onderling begrip, dichterbij.

Het bedrag zal worden afgeschreven ten gunste van bankrekening (IBAN) NL45TRIO0390974315 ten name van Stichting Inderdaad.

De aan ons verstrekte gegevens worden niet aan derden vrijgegeven!