Formulier voor het inschrijven bij ‘Vrienden van Vrede en Welzijn’

Nu ook jij erkent dat wij niet het lichaam zijn, maar wezenlijk het karakter (onzichtbaar en tijdloos), heten wij jou in de familie/de vriendenkring van de Heer, van harte welkom.

Wanneer de afbraak van de natuur, de dood, dichterbij komt, blijkt gelukkig dat de Heer Jezus over Leven in Welzijn het laatste woord heeft. Erg zinnig dus om tijdig met Hem bevriend te zijn. (Johannes 14:11-23)

Geprezen is de grote Naam van Jezus! Dank U Jezus!

Dit formulier is geschikt voor het doen van donaties en het kunnen ontvangen van support.

(NB De grote teleurstelling van de Joden destijds was: dat de Heer Jezus hen niet met geweld en machtsvertoon van de Romeinen kwam verlossen, maar de Hemelse Boodschap de vervanging van de tijd-/wereldgeest betrof/betreft waarmee wij zijn geboren.)

Als blijk van dank voor de donaties én omdat het leuk is om aardig te zijn, ontvangt men bij de maandelijkse donatie het unieke persoonlijke KleurID* cadeau. (Het KleurID* is uitgedrukt in percentages van de drie primaire kleuren.)


 


De invulling van de geboortedatum maakt het ons mogelijk het unieke KleurID te traceren en bekend te maken.

Dankzij jouw donatie komt ons doel, een betere wereld met meer onderling begrip, dichterbij.

Het bedrag zal worden afgeschreven ten gunste van bankrekening (IBAN) NL45TRIO0390974315 ten name van Stichting Inderdaad.

De aan ons verstrekte gegevens worden niet aan derden vrijgegeven!
Zie voor meer informatie de privacyverklaring.