Jezus is Heer

Dus, bij jouw keus voor de Heer Jezus is de tijd-/wereldgeest dat niet meer!

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

De Bijbel vereert met het volk Israël ‘en masse’ het product van de tijd-/wereldgeest, de emotie (het lichaam). Omdat wij niet het lichaam zijn, maar deze tijdelijk bewonen, is dit geheel ten onrechte!

De Heer Jezus spreekt individueel ons wezen aan, naar de status van de tijdloze ziel, opdat wij niet verloren blijven!

De kennis aan de tijdloze ziel gaat aan de moraliserende schuldvraag van de Bijbelse leer ‘het goed of slecht’ voorbij.

Overigens heeft iedere cultuur haar eigen normen en waarden, die in essentie niet veel van elkaar verschillen.

De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.— Johannes 1:17-18

NB. Wij zijn als tijdloze entiteit als eenling geboren en gaan na de laatste ademsnik ook alleen de tijdloosheid, het hiernamaals, in!

Jezus heeft Zijn inzichten, dat wij niet het lichaam zijn maar deze slechts tijdelijk bewonen met een tijdloze entiteit (de ziel,) aan Nicodemus, een Farizeeër, proberen uit te leggen zodat wij als een verbannen engel ons toch met GOD de Vader, in de gegeven genadetijd, kunnen verzoenen. Maar helaas! De schriftgeleerden en farizeeërs verstokten, met de Bijbelschrijvers, bij hun opgemaakte Schriften, de Tenach…

Én, zij ontkrachte de woorden van Jezus in Psalm 23 bij latere uitgaven…

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 1strijden.jpg

www.karaktersinkleur.nl/identiteit

Bestel het boek ‘Engel of bengel’ online bij boekenbestellen.nl

In de webshop vindt je in pdf ook de laatste versie van ‘Ken de mens, jezelf én de ander’ .

Auteur: Erik Visser, onderzoeker, karakteroloog, bestrijder van ondeugd en onrecht, en groot fan van de Heer Jezus.

Neem nu het (nog) kan de Heer Jezus aan als jouw Koning, Herder en Beschermheer!

GOD de Vader (Jezus) heeft ons welzijn (geluk) voor ogen!

Zolang er adem is, is er hoop dat GOD jou waardig acht dat je weer tot Zijn Engelenwacht toetreed.

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *