Hetero of homoseksueel

Lieve mensen,

Het is onze eigen verantwoordelijkheid hoe wij met het lichaam omgaan.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 20220406-No-discriminate-1.jpg

Jezus, ook als mens geboren, kwam ons bekendmaken met de levende GOD.

Wat ‘goed of slecht’ is bepalen wij, geïnspireerd door de heer of Heer die in ons woont, zelf…

GOD is Geest en tijdloos! Net zoals Jezus, de duivel én wij (op de levensadem meeliftend) dat ook zijn…

Lieve mensen,

Religie, de kerk met de Bijbel, wijst ons op schuld en zonden. Jezus niet!

Bij erkenning van Hem, als Koning en Heer over ons wezen, doet Hij simpel ons verleden weg en veranderd onze zielstatus naar een zuivere!

GOD, Jezus en wij, wij zijn een tijdloos karakter!

Jezus zelf stierf niet. Nee, Hij verliet na de laatste ademtocht Zijn tijdelijke woning, het lichaam!

Lees alles op www.stichtinginderdaad.nl van je ware identiteit.

GOD is GOeD!

Gezien wij niét het lichaam zijn, maar er uit genade tijdelijk in mogen wonen, is het onze eigen verantwoordelijkheid hoe wij met het lichaam omgaan.

GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) verwacht van ons dat wij ons lichaam en de geest zuiveren (van ongerechtigheden, als gewelddadigheid en bedrog), en de Heer Jezus erkennen als GODs Vertegenwoordiger.

De Heer Jezus oordeelt(de) niemand. Ook discrimineert Hij niemand naar het uiterlijk of afkomst.

Hij verwacht van ons (de Jezus-fans) dat wij Zijn erfenis, de bewapening met Zijn Naam, zullen inzetten tegen de aanvallen van het kwaad, zodat wij gezond het aardse leven zullen volbrengen.

Jezus werd, gelet op zijn gedaante (uiterlijk), door het toenmalig kerkelijk gezag verworpen.

De Heer Jezus is de Waarheid! En Hij leeft, door de Trooster inwonend, bij allen die Hem tot Koning en Heer hebben erkend!

Zijn Gedachtegoed vindt je hier op deze website.

De Schriften, de door de kerk geschreven wetten en regels bevatten een halve waarheid! En, zo wij hebben bepaald; is een halve waarheid een leugen.

De Heilsboodschap van de Heer Jezus gaat een stap verder dan het plot* van de Bijbel. (*plot van verwachten en wachten op een fysieke verlosser van aards geweld.)

Jezus kwam om ons met GOD de Vader en onszelf, de verloren zielstatus, bekendmaken! Én, Hij bewapende ons met Zijn Naam, door ons (de Jezus-fans) van de geest van duisternis te kunnen bevrijden die ons ook bedreigd met ongemakken, pijn en ziektes!

Van Hem is de waarheid, de weg van liefde naar (innerlijke) Vrede, het Vredelicht!

De gezuiverde zielstatus (karakter) van ons zijn heeft dus meer betekenis dan de verklaring van vergeving van Paus of de kerk!

Herboren vormen wij samen het licht van de wereld!

Laten wij GOD (de Bron van Licht. Liefde en Leven) danken en loven voor elke dag van deze genadetijd!

Lees de ware toedracht van ‘het begin’ in Engel of bengel (ISBN 978-90-827543-0-8)

In dankbaarheid voor de kennis aan Jezus en Zijn Gedachtegoed,

in onze mogelijkheid Jezus tot Koning en Heer te verhogen, onze zielstatus van verloren om te wisselen tot eeuwig Heil naar een gezuiverde, met de macht van Jezus Zijn Naam te mogen en kunnen inzetten om kwaden en kwalen te bevelen weg te gaan (te verdrijven), en de kennis aan onze individuele aanleg (vastgelegd in het KleurID), doneren wij aan Stichting Inderdaad, om naast de verkregen kennis ook het doel ‘noodhulp te kunnen verlenen’ mogelijk te maken.

GOD is GOeD. Jij toch ook?

Erik Visser (Onderzoekr en enthousiaset Jezus-fan)

Deel op social media

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.