Groeien (veranderen) of stilstaan

Groeien (veranderen) of stilstaan.

In het door mij geschreven artikel ‘identiteit’ maak ik duidelijk, dat wij (ziel, geest en lichaam) een product van Moedernatuur (de tijd-/wereldgeest, een entiteit) zijn. En wij ons vertrouwen op GOD de Vader (Jezus) mogen stellen, wanneer het op geloven aankomt!

Je mag en kan best van Moeder natuur, met al haar grilligheden, houden, maar je kan haar nìet vertrouwen! Jezus wél!

Natuurlijk stap je naar een wetenschappelijk specialist (de dokter) wanneer je lichaam door een ongelukje beschadigd is. Maar voor een virus/psychosomatische-/geestelijke beschadiging, of een zenuwaandoening tussen de oren kunnen wij, overigens zonder kosten te maken, direct naar Jezus.

Ik heb Jezus als mijn Koning en Heer aangenomen, nadat Hij bewezen had de macht over hel en hemel te hebben. Zie ook de artikelen ‘twee goden’ en ‘doodsnood’.

Als Jezus-fan wordt ieder mens, dus ook ik, soms tot meerdere malen toe per dag met pijn en ongemakken door de geest van het kwaad geplaagd. Gelukkig regeert de Heer mijn leven en kan ik direct ingrijpen wanneer een bedreiging (pijn) zich voordoet.

Naar Galaten 2:20 verweer ik mij bij elke aanval van een kwaad met de woorden: “In Jezus Naam ‘kwaad, of hoe je ook heet’, ga weg! Ga weg! Nú, in Jezus Naam! Hij regeert en jij niet meer! De Heer regeert, en jij niet meer!”

En ik kan, zonder dat ongemak, weer over tot de orde van de dag en zeg dankbaar; “Dank U Vader!”

De Schriften, waaronder de Bijbel, zouden ons op dit fenomeen hebben moeten wijzen, maar gezien zij niet door GOD de Vader geïnspireerd zijn, maar door de tijd-/wereldgeest (het kwaad) geïnspireerd geschreven, ontbreekt het daaraan…

Wij zijn nooit te oud om nog iets te leren. Het hangt van onze wil af of we oude aangenomen standpunten willen heroverwegen…

Voor mij was de bijna doodervaring in de hel en de redding daaruit het keerpunt om op mijn geloofsanker, de Bijbel, terug te komen.  En bij nadere bestudering van de Bijbel te concluderen dat er, wat de boodschap van de Heer Jezus betreft de Bijbel onvolledig is, en er naast sprookjes er ook tegenstrijdigheden in staan.

Mijn ontdekking dat wij niet ons lichaam zijn, maar er, naar de leer van de Heer; wij er met het karakter (de ziel) met een vrije wil tijdelijk in wonen, heeft mij sterker gemaakt dat wij de Jezus Leer boven de Schriften kunnen plaatsen en Hij volledig te vertrouwen is.

2000 jaar indoctrinatie van Bijbelse “waarheden” kunnen wij tegen de achtergrond van de destructieve kerkgeschiedenis reduceren tot geschiedenisboek en de genoemde aspecten Genade en Liefde aan de Heer laten!

Dat de bekendmaking van de Jezusleer op de website van Stichting Inderdaad plaatsvindt is niet toevallig. Het is een bewuste keus om als klokkenluider van de misstanden van de Schriften deze hier onder deze naam bekend te maken.

In de genade van GOD de Vader heeft Hij het in Zijn plan van mijn leven voorzien om van Hem, de levende Jezus, te getuigen.

Laat mijn boodschap van Heil niet onbenut voorbijgaan!

Doe, als jouw Leven je lief is, het Goede en pak GODs genade met beide handen aan! Ook, of juist, negatieve ervaringen van jou, of van anderen, kunnen een boost zijn om op andere gedachten te komen.

Het leven is een proces van vallen en leren opstaan. Hou je aan de Heer Jezus vast, bewapen je met Zijn Naam tegen de kwaden en haar verleidingen, dan zal GOD je in blijvende gezondheid verder leiden.

Auteur Erik Visser (onderzoeker, ontdekker en enthousiast fan van GOD, het karakter van Jezus.

www.stichtinginderdaad.nl/blog  

Deel op social media

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *