Het EGO-DNA.ID

Op de Homepage van de website is al uit de doeken gedaan dat wij niet het lichaam, maar wezenlijk een onzichtbaar en tijdloos karakter (de ziel) zijn.

Een opgemaakt database met het EGO-DNA.ID bewijst het.

Erik Visser vond het causale verband tussen onze psyche met de wil, de incarnatie van de ziel (dat samenvalt met de geboortedatum), beiden met het vermogen om door de wil verbetering of zelfs genezingen* te bereiken; is genaamd het EGO-DNA.ID (*Genezing, dankzij de herboren status ‘in Christus!’)

Wanneer wij de Heer Jezus als Gezaghebbend hebben aangenomen, en dus de Geest van GOD (de Trooster) is komen inwonen in de gereinigde status van de ziel (het karakter), staat onze wil gelijk aan dat van de Heer Jezus en regeren wij met GODDELIJKE Macht over ons lichaam.

Ons geestelijk ‘zijn’ in termen* met de karakters van het licht vergelijkend: zijn wij geboren met een gebroken deel van het licht (in een percentage van de *drie primaire kleuren, bekend als het EGO-DNA.ID).

De start van mijn onderzoek naar de waarheid lag in het mij intrigerende gegeven van de profilering in een tegenstelling, een contrast:

  1. Feit: De natuur is ons tot voorbeeld gegeven; als besef en impressie van de tegenstelling die de eeuwigheid kenmerkt: De duisternis, de grillige Moeder natuur, tegenover de gewenste rust en vrede van de ziel in het Licht, dat in Christus wordt gevonden.

2. Intrigerend: Mengt men vaste kleurstoffen, dan ontstaat een bruine tot zwarte kleur. Mengt men gekleurde lichtbundels, in bij voorbeeld een donker theater, dan ontstaat in haar centrum verrassend weer wit licht.

3. Het voorgaande rechtvaardigt de gedachte; dat, wanneer Christus het Licht is en dus wezenlijk Gods Geest bij Hem/ons inwoont, dat de mens (geboren in duisternis) een deel van het licht in (kleur) karakters bij geboorte is, om bij transformatie van de ziel ook tot het Licht te komen.

4. Proces voorbeeld: De roos/bloem op een steel met haar doornige stekels symboliseert de harde tijd van ons aardse bestaan, alvorens zij, bij mogelijkheid en interventie van liefdevolle aandacht, uiteindelijk ook de vrucht (harmonie) kan laten zien.

Praktische hulp bij het vergelijken van personen naar onze uniciteit:

Gedurende 30 jaar van waarnemen blijkt uit mijn onderzoeken met de tijdloze Brainshow® Kleurenkalender® (het EGO-DNA), de duiding van de tijd naar haar wetmatigheid, dat, hoe dichter de 100 % van een kleurgroep in een KleurID aanwezig is, hoe meer het verschil in aanleg (het karakter) t.o.v. een andere kleur werd vastgesteld.

Analyses met dit Algoritme, ‘deze sleutel’, brachten bij de verenigingen van reumapatiënten, voetbal en watersport, respectievelijk de dominantie op van violet, oranje en blauw in beeld…

Diegenen die worden, of zijn, geboren in een bepaalde kleur hebben hiermee voorkennis waarop men alert kan zijn, bij de aanleg van individuele zwaktes en/of sterktes.

Door Stichting Inderdaad te ondersteunen en vriend te worden van de vriendenkring van Vrede en Welzijn kan je het KleurID krijgen.  www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

In de overtuiging dat ons wezen onzichtbaar en tijdloos is, was het geen verrassing dat de koppeling van de data aan onze basis, de geboortedatum, overeenstemmen met de psychologische eigenschappen die wij aan kleuren hebben toegekend, dat wij in het functioneel kleurgebruik al decennia toepassen.

Gaarne nodigen wij uit om kennis te nemen van de percentages Rood, Geel en Blauw, waarin onze individuele persoonlijke aanleg kan worden weergegeven.

www.ego-dna.id

Op karakters van deze website vindt men de uitleg van de zes kleurengroepen.

Op een andere website, genaamd www.ego-dna.id, wordt onze spiegel van karakters in exclusieve kleurnuances geduid. Deze speciaal daarvoor ontworpen webshop is in de maak.

Het KleurID (het EGO-DNA.ID) is de digitale versie van de unieke tijdloze kalender, waarbij de tijd naar haar karakteristieke wetmatigheid in de percentages van de drie primaire kleuren is geduid.

Met de ontdekking dat ieder mens in hun basiskarakter met een deel van de karakteristieken wordt geboren en daarom verschillend van karakter is, is het mogelijk om het Archetype, naar het EGO-DNA.ID, in kleurnuances en percentages van de drie primaire kleuren in kaart te brengen, en met elkander te vergelijken.

Daar incarnatie van de Ziel (het individuele karakter) samenvalt met een concreet moment van de (stoffelijke) waarneming van de geboortedatum en de buitenmoederlijke ademhaling, ligt deze vast. En zo kon er karakter vergelijkend onderzoek worden gedaan.

Logisch dat de gevonden kleurnuanceringen (lees karakters) van het KleurID met de aanleg van betrokkenen blijken te kloppen!

Voor het doen van onderzoek naar een overeenkomst of de afwijking vanuit de eigen bestanden (van aandoeningen en ziekten) is deze Tool voor u onontbeerlijk.

Evenals het onderscheiden van personen waarvan de informatie beperkt is tot de geboortedatum en men zo de weg naar aanleg gerelateerd aan afwijkingen bij een bepaalde bloedgroep kan gaan herleiden.

Hier volgen enkele voorbeelden die met het EGO-DNA.ID zijn opgemaakt in overeenstemming met de zes kleurvelden die in een mens kunnen voorkomen: