Het EGO-DNA.ID

Op deze website is op de HOMEPAGE al uitgelegd dat wij niet het lichaam zijn, maar wezenlijk een onzichtbaar tijdloos karakter (de ziel), die bij de geboorte, bij de eerste buitenmoederlijke ademhaling in een menselijk lichaam indaalt. (incarneert)

Om bewust te zijn wie je bent en wat je aanleg is ga je dus naar binnen…

De natuur is ons tot voorbeeld gegeven als besef en ‘impressie’ van het tijdloze. De grillige natuur tegenover de gewenste rust die in Christus wordt gevonden.

Ons zonnestelsel, waarmee de tijden (de klok) is vastgelegd, blijkt een zekere wetmatigheid van haar karakteristieke bewegingen te hebben, dat in 1986 door Erik Visser in de Brainshow® Kleurenkalender®  in hun synchroniciteit van eigenschappen met de overeenkomstige kleuren zijn geduid en vastgelegd.

Het KleurID (het EGO-DNA.ID) is de digitale versie van de unieke tijdloze kalender, waarbij de tijd naar haar karakteristieke wetmatigheid in de percentages van de drie primaire kleuren is geduid.

De weg naar Vrede is er een van kennis en aanvaarding.

Onze verwachting is, dat men met de kennis aan het EGO-DNA.ID overtuigt is van haar praktische waarde, alsook het bewijs geleverd is van onze ware identiteit.

 

Wat laat het EGO-DNA zien, wat je op de website ego-dna.id gaat vinden?
Antwoord: Uitgaand van het gegeven dat ieder mens ten opzichte van de ander van karakter verschilt, levert het EGO-DNA.ID per individu een ander procentueel deel van de primaire kleuren op.  Met deze kennis kan men (op een lijst weergeven) naast de percentages van de 3 primaire kleuren, direct onderscheiden met wie wij op het intermenselijke vlak van doen hebben.

De voorkennis aan de natuurlijke aanleg en voorkeuren.  Bijvoorbeeld met wie heb ik van doen bij beroepskeuze of aandoeningen. Voor jobshoppen ga je naar de bijgaande lijst van affiniteiten. Of kijk in de FAQ naar meer toepassingen!

De motivatie destijds van mijn onderzoek naar de waarheid lag in een intrigerende gegevens: 1. Mengt men vaste kleurstoffen, dan ontstaat een bruine tot zwarte kleur. Mengt men verschillende kleurbundels, zoals in een donker theater, dan ontstaat in het centrum van die gekleurde bundels helder wit licht. 2. De roos/bloem op een steel met haar doornige stekels symboliseert ook de harde werkelijkheid en uiteindelijk de vrucht van de geest, herboren in schoonheid…

  • Met de ontdekking dat ieder mens in hun basiskarakter met een deel van de karakteristieken wordt geboren, is het mogelijk om het Archetype, naar het EGO-DNA.ID, in kleurnuances en percentages van de drie primaire kleuren met elkander te vergelijken.
  • Schrijf nu in bij het Crowdfonds om de realisering van de website EGO-DNA.ID dichterbij te halen!

De webshop www.ego-dna.id biedt straks de mogelijkheid om met het EGO-DNA.ID datums met elkaar (geduid in de specifieke kleurnuances én in procenten van de drie primaire kleuren) te vergelijken en per item in kaart te brengen. Bijvoorbeeld beroepsgroepen, aandoeningen, ziekten, enz. enz.

Dit is al met het KleurID mogelijk voor de Vriendenkring van de Stichting, maar dan beperkt tot de percentages van de primaire kleuren die ook de verschillen van aanleg kan laten zien. Zie bijgaand voorbeeld.

Duiding op www.karaktersinkleur.nl/karakters 

Vrede en begrijpen beginnen met een glimlach. — Madre Teresa de Calcuta

Daar incarnatie van de Ziel (het individuele karakter) samenvalt met een concreet moment van de geboorte, de (stoffelijke) waarneming, binnen de bekende tijdzones en de geboortedatum hiermee vastligt, liggen ook de basiskarakteristieken per die datum vast. Logisch dat de gevonden kleurnuanceringen van het KleurID blijken te kloppen! Heel praktisch dus om daarmee aan het werk te gaan.

Hier volgen enkele voorbeelden die met het EGO-DNA.ID zijn opgemaakt en bevestigd zijn in overeenstemming met kleurvelden die in een kleurID van een mens kunnen voorkomen:Stelling: De dag van onze geboorte is in de tijdloosheid de aanwijsbare datum, dat de gebroken Ziel (het karakter) haar entree in het lichaam maakt (incarneert) en op de levensadem meelift, waardoor het basiskarakter van iedereen, dankzij de ontdekking van Erik Visser, naar aanleg (talent) en voorkeuren, in een kleurnuance traceerbaar is.