Het EGO-DNA.ID

Op de Homepage van de website is al uit de doeken gedaan dat wij niet het lichaam, maar wezenlijk een onzichtbaar en tijdloos karakter (de ziel) zijn.

Het EGO-DNA.ID bewijst het! Erik Visser vond het causale verband tussen onze psyche met de wil, de incarnatie van de ziel (dat samenvalt met de geboortedatum), die beiden het vermogen hebben om door de wil verbetering of zelfs genezingen* te bereiken; is genaamd het EGO-DNA.ID (*Genezing, dankzij de herboren status ‘in Christus’)

Na 30 jaar onderzoek staat de stelling overeind: Dat, de dag van onze geboorte de aanwijsbare datum in de tijdloosheid is, dat de verloren Ziel (het karakter) haar entree in het lichaam maakt en op de levensadem meelift. Dankzij deze vaststelling is het basiskarakter van iedereen, naar aanleg (talent) en voorkeuren, in een kleurnuance traceerbaar te vergelijken.

De start van mijn onderzoek naar de waarheid lag in het mij intrigerende gegeven van de profilering in een tegenstelling, een contrast:

  1. Feit: De natuur is ons tot voorbeeld gegeven; als besef en impressie van de tegenstelling die de eeuwigheid kenmerkt: De duisternis, de grillige Moeder natuur, tegenover de gewenste rust en vrede van de ziel in het Licht, dat in Christus wordt gevonden.

2. Intrigerend: Mengt men vaste kleurstoffen, dan ontstaat een bruine tot zwarte kleur. Mengt men gekleurde lichtbundels, in bij voorbeeld een donker theater, dan ontstaat in haar centrum verrassend weer wit licht.

3. Het voorgaande rechtvaardigt de gedachte; dat, wanneer Christus het Licht is en dus wezenlijk Gods Geest bij Hem/ons inwoont, dat de mens (geboren in duisternis) een deel van het licht in (kleur) karakters bij geboorte is, om bij transformatie van de ziel ook tot Licht te komen.

4. Proces voorbeeld: De roos/bloem op een steel met haar doornige stekels symboliseert de harde tijd van ons aardse bestaan, alvorens zij, bij mogelijkheid en interventie van liefdevolle aandacht, uiteindelijk ook de vrucht (harmonie) kan laten zien.

Praktische hulp bij het vergelijken van personen naar onze uniciteit:

Stichting Inderdaad heeft de afgelopen 30 jaar onderzoek gedaan naar het inzichtelijk maken van karakters. Door de astronomische tijd (de klok) in haar beweging te karakteriseren werd de synchroniciteit met de eigenschappen van de basis kleuren in de drie primaire kleuren ontdekt.

In de overtuiging dat ons wezen onzichtbaar en tijdloos is, was het geen verrassing dat de koppeling van de data aan onze basis, de geboortedatum, overeenstemmen met de psychologische eigenschappen die wij aan kleuren hebben toegekend, dat wij in het functioneel kleurgebruik al decennia toepassen.

Gaarne nodigen wij uit om kennis te nemen van de percentages Rood, Geel en Blauw, waarin onze individuele persoonlijke aanleg kan worden weergegeven.

www.ego-dna.id

Op karakters van deze website vindt men de uitleg van de zes kleurengroepen.

Op een andere website, genaamd www.ego-dna.id, wordt onze spiegel van karakters in exclusieve kleurnuances geduid. Deze speciaal daarvoor ontworpen webshop is in de maak.

Het KleurID (het EGO-DNA.ID) is de digitale versie van de unieke tijdloze kalender, waarbij de tijd naar haar karakteristieke wetmatigheid in de percentages van de drie primaire kleuren is geduid.

Met de ontdekking dat ieder mens in hun basiskarakter met een deel van de karakteristieken wordt geboren en daarom verschillend van karakter is, is het mogelijk om het Archetype, naar het EGO-DNA.ID, in kleurnuances en percentages van de drie primaire kleuren in kaart te brengen, en met elkander te vergelijken.

Daar incarnatie van de Ziel (het individuele karakter) samenvalt met een concreet moment van de (stoffelijke) waarneming van de geboortedatum en de buitenmoederlijke ademhaling, ligt deze vast. En zo kon er karakter-vergelijkend onderzoek worden gedaan.

Logisch dat de gevonden kleurnuanceringen (lees karakters) van het KleurID met de aanleg van betrokkenen blijken te kloppen!

Voor het doen van onderzoek naar een overeenkomst of de afwijking vanuit de eigen bestanden (van aandoeningen en ziekten) is deze Tool voor u onontbeerlijk.

Evenals het onderscheiden van personen waarvan de informatie beperkt is tot de geboortedatum en men zo de weg naar aanleg gerelateerd aan afwijkingen bij een bepaalde bloedgroep kan gaan herleiden.

Hier volgen enkele voorbeelden die met het EGO-DNA.ID zijn opgemaakt in overeenstemming met de zes kleurvelden die in een mens kunnen voorkomen:

Bij het recht op de bonus van het KleurID ontvangt menapart van de bevestiging van ontvangst, onderstaand bericht.