Het EGO-DNA.ID

Op deze website is op de thuispagina al uit de doeken gedaan dat wij niet het lichaam zijn, maar wezenlijk naar het Jezus Evangelie een onzichtbaar en tijdloos karakter (de ziel). Die bij geboorte, bij de eerste buitenmoederlijke ademhaling, in een menselijk lichaam (onze reiswagen) incarneert.

Stelling: De dag van onze geboorte is in de tijdloosheid de aanwijsbare datum, dat de verloren Ziel (het karakter) haar entree in het lichaam maakt en op de levensadem meelift, waardoor het basiskarakter van iedereen, dankzij de ontdekking naar aanleg (talent) en voorkeuren, in een kleurnuance traceerbaar is.

De start van mijn onderzoek naar de waarheid lag in de intrigerende gegevens:

1. Mengt men vaste kleurstoffen, dan ontstaat een bruine tot zwarte kleur. Mengt men gekleurde lichtbundels, in bij voorbeeld een donker theater, dan ontstaat in haar centrum verrassend weer helder wit licht.

2. De roos/bloem op een steel met haar doornige stekels symboliseert ook de harde tijd van de werkelijkheid, alvorens zij, bij de mogelijkheid van liefdevolle aandacht, de vrucht (harmonie) kan laten zien.

De natuur is ons tot voorbeeld gegeven als besef en impressie van de tegenstelling die de eeuwigheid kenmerkt. De duisternis, de grillige Moeder natuur, tegenover de gewenste rust en vrede van de ziel in het Licht, dat in Christus wordt gevonden.

Praktische hulp bij het vergelijken van personen naar onze uniciteit:

Stichting Inderdaad heeft de afgelopen 30 jaar onderzoek gedaan naar het inzichtelijk maken van karakters. Door de astronomische tijd (de klok) in haar beweging te karakteriseren werd de synchroniciteit met de eigenschappen van de basis kleuren, de drie primaire kleuren, ontdekt.

In de overtuiging dat ons wezen onzichtbaar en tijdloos is, was het geen verrassing dat de koppeling van de data aan onze basis, de geboortedatum, overeenstemmen met de psychologische eigenschappen die wij aan kleuren hebben toegekend, dat wij in het functioneel kleurgebruik al decennia toepassen.

Gaarne nodigen wij uit om kennis te nemen van de percentages Rood, Geel en Blauw, waarin onze individuele persoonlijke aanleg kan worden weergegeven.

Op onze website www.karaktersinkleur.nl/karakters vindt men de introductie hoe het unieke KleurID kan worden verkregen.

NB De uitgebreidere versie, genaamd het ego-dna.id worden óók de exclusieve kleurnuances geduid. Deze vindt men straks op de speciaal daarvoor ontworpen webshop, die nu voorbereid is in diverse mogelijkheden, terug. Schrijf in bij het Crowdfonds om de realisering van de website EGO-DNA.ID dichterbij te halen!

Het KleurID (het EGO-DNA.ID) is de digitale versie van de unieke tijdloze kalender, waarbij de tijd naar haar karakteristieke wetmatigheid in de percentages van de drie primaire kleuren is geduid.

Met de ontdekking dat ieder mens in hun basiskarakter met een deel van de karakteristieken wordt geboren en daarom verschillend van karakter zijn, is het mogelijk om het Archetype, naar het EGO-DNA.ID, in kleurnuances en percentages van de drie primaire kleuren in kaart te brengen en met elkander te vergelijken.

Daar incarnatie van de Ziel (het individuele karakter) samenvalt met een concreet moment van de (stoffelijke) waarneming en de geboortedatum hiermee vastligt, liggen ook de basiskarakteristieken per die datum vast.

Logisch dat de gevonden kleurnuanceringen (lees karakters) van het KleurID met de aanleg van betrokkenen blijken te kloppen!

Voor het doen van onderzoek naar een overeenkomst of de afwijking vanuit de eigen bestanden (van aandoeningen en ziekten) is deze praktische onderlinge vergelijking onontbeerlijk.

Evenals het onderscheiden van personen waarvan de informatie beperkt is tot de geboortedatum en men zo de weg naar aanleg, w.o. bloedgroep en dergelijke, kan gaan herleiden.

Hier volgen enkele voorbeelden die met het EGO-DNA.ID zijn opgemaakt in overeenstemming met de zes kleurvelden die in een mens kunnen voorkomen: