Doodsnood

“Het is de mens gezet eenmaal te sterven” is een heftige aanhef.

Het overdenken van wie/wat wij zijn in het kader van ‘de tijd’ is mijn ding.

Mijn verhaal ‘doodsnood’ (gewetensnood), een waar gebeurde levenservaring past onder de noemer ‘geloofsopvattingen’.

“Gered uit de hel van vuur en zwavel. “

Opstandig en ongehoorzaam, de regels en wetten negerend die mijn goed bedoelende ouders mij oplegde, maakte ik als jeugdig delinquent (eigenwijs) mijn eigen wetten en leefregels.

Dit zal niemand onbekend in de oren klinken, denk ik.

Toeval bestaat niet. Dus is het niet toevallig dat ik deze bijgaande tekst* onder ogen kreeg, die mij aanzette om mijn pijnlijke ervaring en bevrijding daaruit te beschrijven. (*Grote veranderingen in ons leven kunnen een tweede kans betekenen. — Harrison Ford)

In het door mij geschreven artikel ‘identiteit’ maak ik duidelijk, dat wij (ziel, geest en lichaam) een product (een entiteit) van Moedernatuur (de tijd-/wereldgeest, de kleermaker) zijn. Waarvan de ziel, de mentaliteit van de wil de tijdloze entiteit, wezenlijk is!

Wij mensen zijn in vrijheid geboren en mogen kiezen welke God (GOeD of de kleermaker) bij de laatste ademhaling heerst!

Met grenzeloos toegeven aan verleidingen kies je voor de duivel en dát eindigt in eindeloos verdriet!

Kies je voor geven, vergeven en dienstbaarheid naar Jezus voorbeeld dan zit je, met blijdschap en dankbaarheid, GOeD!

Jezus óók als mens geboren, gelijk aan jou en mij, riep tot GOD de Vader: “In Uw handen beveel ik mijn geest…” Met andere woorden; Jezus erkende dat Hij een product van de tijd-/wereldgeest (moeder natuur, de kleermaker) was…

NB. Hij was de eerste mens die de tijd-/wereldgeest van duisternis, het kwaad, met haar negatieve mentaliteit en destructieve aard, overwon. En met Zijn dood aan allen die Hem als Allerhoogste macht hebben erkent, de Jezus-fans, een rijke erfenis naliet.

Toen ik eigenwijs de Schriften, de kerk en haar geboden, bleef negeren en ik mij niet van een zonde afwendde, maar in een van de zeven* hoofdzonden bleef, had ik een bijna doodervaring in het hellevuur, ondanks dat ik niet in deze hel van vuur en zwavel geloofde! Deze zag en zeer pijnlijk beleefde. Verschrikkelijk!

Dankzij mijn christelijke opvoeding had ik van de Heer Jezus de Verlosser gehoord en riep ik in deze doodsnood “Jezus!”. Waarop Hij mij direct terughaalde naar hier waar ik was. Pfff!

Met de stank van zwavel vers in het geheugen heb ik maanden geen vuur durven maken door een lucifer aan te steken…

(*De zeven hoofdzonden: hoogmoed, jaloezie, boosheid, onmatigheid, wellust, hebzucht en lusteloosheid.)

‘Het is de mens gezet eenmaal te sterven’ is geen loze kreet, maar een oproep om de zin van het leven te achterhalen, en daarnaar te handelen!

Door schade, schande en dankzij Jezus Verlossing tot bezinning gekomen, beschrijf ik hier de genade GODs, om (wijzer geworden) geschoond en deugdzaam in een tweede kans van leven, deze naar Zijn Wil, voort te zetten.

Laat deze getuigenis van de waarheid je niet onberoerd laten, bewapen je met de Naam van Jezus, en neem; als eeuwig Leven in gezondheid je lief is, de Heer Jezus aan als jouw persoonlijke leidinggevende Heer en Koning!

Jezus riep/roept ons op om ons hart te onderzoeken; door als tijdloze entiteit anders te gaan denken. En agressie, eer-/drift, hebzucht en dergelijke zonden weg te doen!

‘Born again’ betekend ‘in Christus opnieuw geboren’.

Voor Jezus is er geen sprake van zonde of zondigen, anders dan dat jij die zelf als zodanig hebt erkent en met berouw aan Hem beleden hebt.

Met de Heer Jezus tot Koning en Heer boven de tijd-/wereldgeest gesteld mag en kan je in vertrouwen op GOD Zijn Naam als wapen tegen ‘het kwaad’ inzetten.

Jezus heeft het over onze zielstatus!

Bij het aannemen van De Heer wordt het onreine en besmette hart (de ziel) vervangen, en krijg je een schoon en zuiver hart. Ook komt de Trooster (Zijn heilige Geest) bij je inwonen die, in de plaats van de tijd-/wereldgeest, je redigeert (ingeeft) wát te doen om zuiver te blijven handelen. (2 Korintiërs 1:3-4)

De door ons afgewezen daden (waaronder de wetten van Mozes alsook verslavingen) verwijderen ons van de nabijheid van GOD de Vader!

NB. ‘Zondigen’ betekend niets anders dan; iets doen, wat jezelf ‘als slecht, ondeugend en niet goed’ hebt geklasseerd en afgewezen, tóch doet. Bijvoorbeeld stelen en toelaten van agressie. In mijn geval overspelig, onmatigheid in wellust.

Ben je in doodstrijd (gewetensnood) doordat jij je veroordeeld waant, weet dan; dat GOD de Vader je niet veroordeeld maar dat jij dat zelf doet.

Roep Jezus aan en plaats Hem boven alle machten der duisternis, dan zal mijn getuigenis (deze ernstige waarschuwing) niet voor niets zijn gedaan!

Ben je in gewetensnood gekomen, weet dan, dat de Heer Jezus tegen de overspelige vrouw, die met spijt bij Jezus kwam, zei: “Uw geloof in Mij heeft u gered! Ga heen en zondig niet meer.” (*Johannes 8 : 10 “En Jezus, Zich oprichtende, en niemand anders ziende dan de vrouw, zei tot haar: Vrouw, waar zijn uw beschuldigers? Heeft niemand u veroordeeld? 11 En zij zei: Niemand, Heere! En Jezus zei tot haar: Zo veroordeel Ik u ook niet; ga heen, en zondig niet meer.”)

Als mens, met een vrije consciëntie geboren, zijn wij (indien niet opgelegd en gedwongen) vrij te bepalen wat ‘goed of slecht’ is voor elk moment in ons leven.

Mijn bijna doodervaring kwam doordat ik, zelf gescheiden, wéér met een getrouwde vrouw naar bed was gegaan. NB. GOD de Vader is Heilig en dat is het huwelijk blijkbaar ook!

De Trooster, de Geest van GOD, waarschuwt je jouw levenspad te zuiveren en wil die ook zuiver houden!

Gelukkig is GOD de Vader trouw aan Zijn Woord van Belofte, en schenkt Hij genade op genade, wanneer wij Jezus om hulp roepen. Halleluja!

Het is onze verantwoording om verantwoord (deugdelijk en gedoseerd) met het lichaam en ons Ja-woord om te gaan. En hierbij GODs wetten in acht te nemen.

Wetten zijn ons voorgelegd, niet om ons te beperken, maar om ons te beschermen!

Nu, ontzettend dankbaar dat mijn ouders mij met de Bijbel hebben opgevoed, waardoor ik de Naam en het bestaan van Jezus kende en had erkend, Hem te hulp kon roepen. Ook al ben ik het niet eens met alle opgenomen stellingen van de Bijbel, en op basis daarvan religie wordt bedreven…

Met mijn ervaring is het bevestigd en bewezen; Jezus de Verlosser leeft!

De vergeving van zonden door de Heer Jezus (ook de hoofdzonden) en de genade GODs kosten niets!

Het kunnen inzetten van de Naam van Jezus (Zijn erfenis) om fysiek ongemak als pijn, kwaden en kwalen, te bezweren weg te gaan, zijn voor de Jezus-fan ook gratis. Geweldig!

Het ColorID, ons ego-dna, onze individuele aanleg in een anima geduid heeft een prijs en past in het wereldbeeld van ‘voor wat, hoort wat’. Zie www.karaktersinkleur.nl/faq

Laatste bijgewerkt op 21 februari 2023 om 08.10 uur.

Tekst uit ‘Blik op oneindig’. Auteur Erik Visser (onderzoeker, ontdekker en enthousiast fan van de levende GOD, het karakter van Jezus.

Deel op social media

Eén antwoord op “Doodsnood”

 1. Lieve mensen,
  In aansluiting op het artikel ‘Doodsnood’.
  Voortschrijdend inzicht brengt ons dichter bij de waarheid.
  De ecologische destructie onder aardse tijdgenoten van plant-/en dier; zeeanemonen, ziekten, afsterven van olifanten tot aan egels en insecten, vertellen ons, samen met stormen, de pandemieën, overstromingen en bosbranden dat de vormgeefster (de tijd-/wereldgeest de heerseres) van de wereld de regie aan het verliezen is…
  Gelukkig is onze individuele natuur beperkt tot een jas, een reiswagon in de tijd van ons aardse bestaan.
  Ons wezen, de tijdloze ziel (de mentaliteit van het karakter) kunnen wij in deze aardse levenstocht (zolang er adem is) nog met onze wil zeker stellen!
  Stichting Inderdaad legt het fundament van ons bestaan bloot.
  Stichting Inderdaad is een Nederlandse Stichting die met de bekendmaking van onze grillige inborst ook de mogelijkheid aanreikt tot de statuswissel van de ziel* (*de mentaliteit van het karakter) om persoonlijke gemoedsrust en ‘in algemene zin’ vrede en welzijn te bewerkstelligen.
  Laat deze waarschuwing in deze genadetijd van het tijdelijke leven niet zonder zielswisseling voorbijgaan, want de keuze voor de Heer Jezus tot Koning is eenmalig!
  De aarde is oud en loopt naar haar einde, terug naar haar kern de zon.
  Er is geen garantie dat er iemand nog kan terugkomen om die keuze voor de Heer alsnog te maken!
  Je bent niet het lichaam, zoals de Bijbel die verhoogd, maar jij woont hierin met jouw vrije wil tijdelijk, om met GOD de Vader (de Bron van Licht, Liefde en Leven) in het reine te komen en de opvolgende eeuwigheid in het Hemellicht bij Jezus in gemoedsrust door te brengen.
  Wees wijs! Laat mijn getuigenis ‘doodsnood’ niet voor niets zijn opgemaakt.
  Ga met GOD! Jezus lééft!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *