Doneren

Een ‘donatie/GIFT’ kan rechtstreeks op

IBAN: NL45 TRIO 0390 9743 15 van “Stichting Inderdaad”. BIC: TRIONL2U

Omschrijving van de donatie/GIFT aan “Stichting Inderdaad” ten gunste van *

  • Evangelisatie
  • Noodhulp
  • Crowdfonds

1.     Evangelisatie. Stichting Inderdaad omarmt de Heils Boodschap van de Heer Jezus. Jezus leert ons dat wij niet het lichaam maar een tijdloze ziel (het karakter) zijn, waarvan wij in deze tijd van leven het gezag over de wil aan GOD (GODs Koninkrijk) kunnen toekennen, én wij aldus, in relatie met de inwonende Trooster, de machtige Naam van Jezus zeurende pijnen, kwalen en kwaden kunnen bezweren. Dit is de bewezen waarheid, dankzij de kennis (Gnosis) en de openbaringen over de Erfenis, het Gedachtegoed van de Heer Jezus.

2.     Humanitaire Noodhulp. (Voor het verkrijgen van hulp zie pagina ‘te doen’.)

3.     De derde optie is het Crowdfonds. Dat staat voor het kunnen laten opmaken van de website EGO-DNA.ID dat ons Archetype bij geboortedatum, met de unieke individuele aanleg, in kleurnuances traceert.

HET KUNNEN DELEN IS DANKBAAR SPREKEN VAN GELUK.

Jezus sprak: “Wees Mijn Getuige en doe dit tot Mijn gedachtenis!”

Gunnen en geven doen wij vanuit ons hart. Wil jij ook die brug naar ‘beter leven’ zijn voor de mensen om je heen? Doe, en maak een overmaking naar onze Bank.

Gezondheid is niet klein, maar het grootste goed!

Namens de nog onwetenden én de Broeders en Zusters in de Heer, bedankt!

Wij ‘de vrienden van Jezus’ verenigd in ‘de Vriendenkring van Vrede en Welzijn’ willen jou ook van harte welkom heten in de Vriendenkring!

In plaats van een rechtstreekse overmaking van Bank naar Bank, kan je ons in vertrouwen ook machtigen. Je vindt dit op www.karaktersinkleur.nl/word-vriend