Crowdfonds

Voorinschrijving Crowdfonds t.b.v. realisering website www.ego-dna.id.

De ludieke vinding van het EGO-DNA.ID is op de website www.stichtinginderdaad.nl toegelicht en zal wegens de mogelijkheid van wereldwijde toepassing in diverse talen worden aangeboden.

Beoogde totale som € 150.000,-
Het Crowdfonds heeft de vorm van een lening. De lening vangt aan op de datum van bancaire afboeking en wordt jaarlijks met 3% rendement beloond.

De duur van de lening is maximaal 3 jaar, gerekend vanaf datum afboeking.
Zodra wij voldoende inschrijvingen hebben om de webshop EGO-DNA.ID te laten maken worden de inzendingen naar de bank verzonden. U ontvangt ten minste een week van tevoren bericht wanneer wij voornemens zijn van de incasso gebruik te maken.

De aan ons verstrekte gegevens worden niet aan derden vrijgegeven!