Crowdfonds

Voorinschrijving Crowdfonds t.b.v. realisering website www.ego-dna.id.

De ludieke vinding van het EGO-DNA.ID is op de website www.stichtinginderdaad.nl toegelicht en zal wegens de mogelijkheid van wereldwijde toepassing in diverse talen worden aangeboden.

Beoogde totale som € 150.000,-
Het Crowdfonds heeft de vorm van een lening. De lening vangt aan op de datum van bancaire afboeking en wordt jaarlijks met 3% rendement beloond.

De duur van de lening is maximaal 3 jaar, gerekend vanaf datum afboeking.
Zodra wij voldoende inschrijvingen hebben om de webshop EGO-DNA.ID te laten maken worden de inzendingen naar de bank verzonden. U ontvangt ten minste een week van tevoren bericht wanneer wij voornemens zijn van de incasso gebruik te maken.

De aan ons verstrekte gegevens worden niet aan derden vrijgegeven!
Zie voor meer informatie de privacyverklaring.