Corona, weg er mee!

In deze coronacrisis is het GOeD te weten, dat ons een wonder tot genezing is gegeven: ‘de Stok’ (de Naam) van Jezus.

Toen de Heer Jezus de dood vond liet Hij ons niet als wezen achter, maar gaf ons Zijn Geest, de Trooster, als inwoner. Tenminste, wanneer wij Hem als GOD en Heer hebben aangenomen!

De statistieken vergelijkend, kom ik tot de ontdekking dat er een verrassende overeenkomst is te vinden tussen de gebieden waar het coronavirus als hoogste concentraties worden genoemd.

Wuhan (China), Italië, Spanje en onze provincie Brabant hebben gemeen dat zij zich onderscheiden met een (affectief sterk) sociaal-/en actief verenigingsleven.

Dit is waarschijnlijk ook onze overheid opgevallen, waarmee hun maatregel van ‘afstand houden’ verklaard is… Gelukkig is Nederland opgevoed met veel verantwoordelijkheidsbesef en disciplines, waardoor deze maatregel hier wel het beoogde effect zal krijgen.

‘Onthechten of loslaten’ is overigens wel het moeilijkste wat de mens in zich heeft.

De genomen maatregel van afstand houden is mooi om besmetting tegen te gaan, maar, om de crisis van de corona pandemie te kunnen stoppen is daar vooralsnog slechts één echt middel tegen: ‘de stok’ van Jezus!

In antwoord op het biddend opzien, bidden wij niet meer, maar is wegjagen ‘bevelen in de Naam van Jezus’ de Boodschap.

Het sociaal-/en maatschappelijk leven wordt met de genomen maatregelen wel ernstig ontwricht. En dat ‘ontwrichten’ is precies de bedoeling van onze oermoeder, de geest van het kwaad, die overigens niet veel tijd meer heeft.

Gelukkig heeft de Heer Jezus ons 2020 jaar geleden GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) bekend gemaakt. Die wij Jezus mogen noemen.

Met de kracht van de zelfingenomen tijdloze geest, tot wie wij (bij geboorte) toebehoren, leggen wij het leven (het lichaam) onze wil op!

Hebben wij Jezus leren kennen en hebben wij Hem tot Heer aangesteld, dan leven wij naar GODs wil integer en oprecht. In deze status ontvangen wij goede intuïtieve ingevingen, die Jezus ‘Zijn staf’ noemde.

Ook gaf Hij ons Zijn Naam, als ‘stok’. Niet letterlijk, maar in en door de Geest*, om daarmee kwalen en kwaden te kunnen verjagen…

(*Zoals ooit door de Heer beloofd: “Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest van Liefde, Jezus, zal Ik u bevrijden uit de macht van het kwaad!”

Nu, in de crisis van de corona pandemie is het de hoogste tijd dat wij Jezus macht kennen én aanwenden! Met GOD verzoenen is één. Met Zijn Naam (als wapen) kwalen en kwaden tot stoppen dwingen, is twee.

(*Sommigen denken dat ziektes straffen op een goddeloos leven zijn. Nee, dat is niet zo, alhoewel ziektes wel een gevolg kunnen zijn… Zie ziektes als genade en als laatste wake-up om je leven te (ver)beteren en bij GOD, Jezus, hulp en troost te zoeken en te kunnen vinden! GOD, Jezus, heeft ons op deze aarde doen komen om van de duisternis, het kwaad, te worden gered! En niet om ‘als bannelingen van het hemellicht’ nogmaals te worden “gestraft”.)

Op de weblog heb ik een aantal artikelen geplaatst waaruit ook jij kunt concluderen dat de oorzaak van onze ellende niet, zoals bij aids, aan een gedrag is te wijten. Maar de corona pandemie dieper ligt. Bij de veroorzaker; de vormgeefster van ons zijn, het kwaad.

In …/de-macht-is-ons-gegeven/ schreef ik o.a. het volgende:  “Doel van de geest van het kwaad (de God van duisternis, de heersende tijd-/wereldgeest, Moedernatuur waarin wij zijn geboren): Het ontwrichten van geluk/harmonie door de aandacht van de mensheid te vangen én vast te houden in angsten, zorgen, verdriet, onrust en onzekerheden, om te voorkomen dat men rust en heil bij de Heer Jezus zoekt en vindt.

Met het belasten van onze gezondheid met ziekten en ongemakken tracht zij onze aandacht vast te houden, om zo te voorkomen om ‘het’ met de Heer (de GOD van Licht en Liefde) in orde te maken.

Nu, aan haar einde van de verleende (aardse) genadetijd, gaat zij (de geest van duisternis) in haar lust tot destructie rond als een briesende leeuw.”

Met de Geest van Jezus (GOD) inwonend, vind ik baat bij het inzetten van de Naam van Jezus, die ons Zijn Naam als stok tegen kwalen en kwaden heeft gegeven.

Niet alleen pijnen (w.o. rug-/en kiespijn) heb ik zo kunnen wegsturen, maar ook ziekten en een kanker (dat zich in de vorm van een dagelijks groter wordende knobbel zich al stekend en jeukend manifesteerde) kunnen stoppen. NB. De jeuk en het steken hielden direct op. Drie dagen later was de knobbel ook weg…

Zo ook, heb ik de vorige week plotseling ontstane heftige rauwe pijn in de keel weggestuurd. Prijs de Heer ook dat is per direct gestopt en weggebleven…

Het lichaam van Jezus is toen (2020 jaar geleden) onschuldig gedood. Maar Hij leeft!

De macht van het kunnen gebruiken van Zijn Naam, bewijst dat wij niet het lichaam zijn, maar een tijdloos karakter dat toebehoort aan een geestelijk rijk.

Nu is het aan jou, om Jezus als Heer te erkennen en de wereld te verlichten. Het is je gegund en gegeven!

Laat je dus niet langer door de kerk en haar leer misleiden! Erken de Almachtige GOD, Jezus, de Bron van Licht en Leven, Die door Jezus Hemzelf 2000 jaar geleden reeds bekend werd gemaakt. Hij kan en wil met een statuswissel van de ziel de plaats van de geest van het kwaad overnemen. Je hoeft het de Heer Jezus alleen maar in gedachte, de geest, voor te stellen! Hij wacht op jouw aanroepen!

De Heer wil onze rust en vrede in alle opzichten! Verhoog Jezus door kwalen in Zijn Naam de deur te wijzen!

Geweldenaars met vechten en machtswellustelingen in oorlogen gedreven hebben Jezus Blijde Boodschap niet begrepen… of nooit gehoord!

Jezus Naam kregen wij bij de doop en is ‘de stok’ die Hij ons gaf om kwalen de deur te wijzen…

Ik leef en bouw op Jezus! Voor gezondheid en welzijn leven wij met Jezus inwonend.

Kom, laten wij de religiën met haar Boeken en (verkeerd gericht) bidden achter ons laten en blij, dankbaar en verheugd de Naam van de heer Jezus bezingen.

In dank voor de (alsnog) aangereikte kennis om actie te kunnen nemen om kwalen te kunnen stoppen, dat in het Bijbelse woord ontbrak, wordt jij toch ook vriend?! www.stichtinginderdaad.nl/word-vriend

Doen he!

Ik kende Hem voor mijn burn-out ruim 35 jaar geleden niet. Maar nu, nadat ik mij naar Hem heb uitgestrekt en leerde kennen, behoor ik nu (al 23 jaar) tot de Zijnen, de overwinnaars van kwalen en kwaden.

Halleluja!

GODs Vredevolk heet je welkom.

En nog iets: Geef de term ‘alleenstaand’ geen betekenis van negativiteit meer. Want in relatie met GODs Geest, Jezus, ervaar jij je nooit meer alleen!

‘Coronavirus’ weg ermee! Jezus is Koning! Met Hem inwonend niet meer biddend wachten op beantwoording, maar bij pijn of een aandoening direct actie ondernemen en in stelling brengen in ‘Jezus Naam’ .

Ik wens ook jou GODs Vrede in gezondheid toe!

Het boek ‘Engel of bengel’ dat ik samen met de Geest van GOD schreef kan je online inzien en kopen bij boekenbestellen.nl

Ben je ook Goedwillend, word dan Vriend van Vrede en Welzijn!

Getekend door Erik Visser (Karakteroloog en Geestverwant van de Heer.)

PS. Wil je een ervaring delen, of hierover iets zinnigs zeggen, laat het dan in een reactie weten.

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *