Groeien (veranderen) of stilstaan

Groeien (veranderen) of stilstaan.

In het door mij geschreven artikel ‘identiteit’ maak ik duidelijk, dat wij (ziel, geest en lichaam) een product van Moedernatuur (de tijd-/wereldgeest, een entiteit) zijn. En wij ons vertrouwen op GOD de Vader (Jezus) mogen stellen, wanneer het op geloven aankomt!

Je mag en kan best van Moeder natuur, met al haar grilligheden, houden, maar je kan haar nìet vertrouwen! Jezus wél!

“Groeien (veranderen) of stilstaan” verder lezen

Identiteit

Identiteit.

De identiteit van het individu is nìet onze conceptie maar de ziel (het karakter), die bij de eerste buitenmoederlijke ademhaling, het doorknippen van de navelstreng, met haar vrije wil en aanleg ons hele wezen (de ziel, geest en het lichaam) zelfstandig managed.

Het ‘nieuwe weten’ heeft het volgende standpunt: “het universum, waarin zielen toeven, bestaat uit twee machtige domeinen; Het Licht en de duisternis; Goed en het kwaad.” Beiden onmetelijk en zonder tijdgrens.

Door mij is ‘de tijd/-wereldgeest, de kleermaker of Moeder natuur’, waarin mens en dier als entiteit zijn geboren, geduid als de destructieve macht van het kwaad*. In de Schriften summier geduid met ‘in duisternis geboren’.

“Identiteit” verder lezen