Corona, weg ermee!

Voor het begrijpen van de remedie tegen een pandemie moeten wij terug naar de oorspronkelijkheid van het menselijk bestaan, met het antwoord op de vraag: “wat is onze identiteit, onze zielstatus en tot wie, welk hemelrijk behoren wij toe?”

Wij bestaan uit een drie-eenheid; een ziel, het lichaam en de levensgeest.

Jezus verkondigde; dat wij niet het lichaam zijn, maar een tijdloos karakter (de ziel) die bij de geboorte incarneert; ‘in duisternis’ is verwekt en geboren, om bij de statuswisseling ‘in Christus herboren’ (verzoend met GOD de Vader) het leven bewapend met Zijn Naam blij en gezond te kunnen leven om uiteindelijke naar het hemelse Licht terug te gaan.

Toen de Heer Jezus de dood vond, liet Hij ons niet als wezen achter, maar gaf ons, die Hem tot Koning en Heer hebben erkend naar Zijn belofte, Zijn Geest, de Trooster als erfenis, als medebewoner. Jezus gaf ons Zijn Naam, als ‘Stok’. Niet letterlijk, maar in en door de Geest*, om daarmee kwalen en kwaden te kunnen verjagen…

De wetenschap gaat uit van de zintuigelijke waarneming, het lichaam, in navolging van de Schriften die voornamelijk vóór Jezus komst naar de aarde, door wijsgeren en onderzoekers zijn samengesteld.

Zeker in deze crisis rond het coronavirus is het GOeD te weten, dat ons een spiritueel wonder tot genezing is gegeven: ‘de Stok’ (de Naam) van Jezus.

“Corona, weg ermee!” verder lezen

Met kerst werd het overstappen.

Kerst, is overstappen van ‘traditioneel geloven’ naar geloof in Jezus erfenis;  ‘de GODDELIJKE Macht om (naar eigen wil) de Naam Jezus in te kunnen zetten’.

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

Hoe wij elkaar op de hiërarchieke weg aanspreken hangt af op welke tree wij ons bevinden.

Is die ander een gezaghebbende ouder of een hoger geplaatste op de maatschappelijke ladder, dan is de standaard dat die persoon met u wordt aangesproken.

Is het een gelijke, zoals broer, zuster of een collega, dan mogen wij die tutoyeren, en gewoon met je of jij betitelen.

Vandaag de dag ligt ‘het gezag’ onder vuur.

Zo vond ik het vreemd, dat toen ik in Frankrijk woonde de dominee/pastor beslist niet getutoyeerd mocht worden, maar hij de kerkgangers wel voorhield om in het gebed God te tutoyeren…

In België was het ook vreemd, want daar moet men, ongeacht de relatie of leeftijd, de ander met u aanspreken.

“Met kerst werd het overstappen.” verder lezen

Blik op oneindig.

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

Aan het einde van 2017 kwam ik met het boekje ‘Engel of bengel’ uit.

Nu, inmiddels eigen met de macht van de ‘Naam Jezus’ om kwalen en kwaden te kunnen verjagen, en ook mijn angsten zijn weggenomen die de schrijvers van de Bijbel met hun veroordelende en stellige uitspraken hadden bewerkstelligt, krijg ik ingegeven om het boek ‘Blik op oneindig’ te gaan herschrijven, dat al vier jaar wacht op publicatie.

ISBN 978-90-827543-1-5 

De illustratie op de omslag van het boek ‘Blik op oneindig’ duidt op de aanbidding van de wrede en genadeloze mythologische God, de geest van duisternis, die in de Bijbel tot God is verhoogd. Haar stelling: “voor wat, hoort wat!”

Voordat wij de vraag kunnen beantwoorden: “wat ging aan vormgeving van een religieus denken” vooraf, stappen wij in het Gedachtegoed van de Heer Jezus met dat wat wij nu weten.

“Blik op oneindig.” verder lezen

Waar ligt de oorzaak van een probleem?

Waar ligt de oorzaak en oplossing van een probleem?

‘Eigenzinnigheid’, vindt je o.a. terug onder de titel ‘wetteloosheid’.

Bij ‘onrecht’ komt ‘schuldig zijn’ om de hoek kijken, gevolgd door een probleem, een bestraffing.

In de praktijk wordt straf verschillend ervaren en op een zeker niveau van ons bestaan herkend:

  1. Betreft het een geestelijke overtreding (bekend als norm-/grensoverschrijdend gedrag) dan wordt het persoonlijke geweten belast, en raakt men depressief.
  2. Betreft het de niet-acceptatie van het lichaam (man/vrouw) waarin wij geboren zijn, of een overtreding op ons lichaam, dan is het ook ons lichaam dat protesteert met een destructie als verslaving t/m ziekte tot gevolg. (obesitas, aids e.d.)
  3. Overtreden wij economische en/of plaatselijk wetgeving dan komt de overheid, als het goed is, met handhaving in beeld om ons onheus gedrag te corrigeren.
  4. Wanneer wij doorgaan de natuur wereldwijd respectloos te behandelen (roofbouw te plegen), dan krijgen wij met klimaatproblemen, en pandemieën, te maken.
“Waar ligt de oorzaak van een probleem?” verder lezen

De geest opfrissen.

Vriend, Soms moeten we onze Geest eens grondig opfrissen.

Kerst staat voor de deur.

Het kerstverhaal van Jezus, Hij Die gezegd heeft; dat Hij voor ons zorgen zal!

Jezus, Die als mens op aarde kwam, geboren in een stal.

De Bijbel leert ons, dat bezorgdheid de mens van vreugde beroofd.

Staan we daar wel eens bij stil?

Dagelijks komen wij de zorgen rond ziektes (corona) tegen. Wat niet nodig is, wanneer wij Jezus tot onze GOD hebben gekozen!

Met een enkel woord van de geheiligde ziel: “kwaad, ga weg ‘in Jezus Naam’, bevelen wij haar weg te gaan.” (Of het nu een aandoening, zeurende pijn, kanker of corona is.)

“De geest opfrissen.” verder lezen

Een krent in de pap.

20211128
Beste tijdgenoot, lieve mensen,

Vanmorgen werd ik er toe gebracht om ‘het dagelijks woord’ te openen en trof de tekst van Deuteronomium 10:20-21 aan:

“Toon ontzag voor de HEER, uw God, dien hem, wees hem toegedaan en zweer alleen bij zijn naam.
Zing zijn lof, hij is uw God!
U hebt met eigen ogen gezien welke grootse, indrukwekkende daden hij voor u heeft verricht.”

“Een krent in de pap.” verder lezen

Positief zijn.

Positief denken en vooral positief zijn.

‘Tel wat je hebt, en niet wat je mist’!

‘Aan klagers geen nood in de wereld. Met geklaag maakt men bekend géén Lichtdrager te zijn.’

‘Geweld nodigt tot nog meer geweld uit!’

‘Gierigheid wordt met verdriet beloond’.

Ben jij ook een Lichtdrager naar het voorbeeld van de Heer Jezus?

En zie je (ook) niet op je kruis, de ellende die jij doormaakt, torst?

“Positief zijn.” verder lezen

Bewapend, beschermd en verzekerd.

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

GOD, de duivel en de mens als tijdloze wezens respecterend, maakt het begrijpelijk dat wij (behorend tot een volk) in Naam van die Wetten iemand tot de orde mogen en kunnen roepen.

Zo is het ook, om in Jezus Naam (GOD) een bedreiging van het lichaam (ongemakken als zeurende pijnen, ziektes en corona, aan te spreken) en deze in ‘Jezus Naam’ te bezweren weg te gaan.

In feite, wanneer je dit begrepen hebt, is het simpel om het geloof in Jezus Naam ook in de praktijk te brengen. Toch?

“Bewapend, beschermd en verzekerd.” verder lezen